מס' יישום/גומי NR SBR CR NBR NBR/PVC CM CSM Hypalon EPDM
1 מזג אוויר ואוזון 2 2 4 2 4 4 5 5
2 אוויר חם 2 3 4 4 4 4 4 4
3 טמפרטורה נמוכה 3 3 3 2 2 4 4 4
4 דלק 1 1 3 5 5 4 3 1
5 שמן מינרלי וגריז 1 1 3 5 5 4 3 1
6 אלכוהול 3 3 1 1 1 3 3 4
7 חומצות 3 3 3 3 3 3 3 3
8 אלקלי 3 3 3 3 3 3 3 3
9 L.P.G. 1 1 4 5 5 5 5 1
10 עמידות ללהבות 2 2 4 3 3 4 4 2

1 – עמידות נמוכה
5 – עמידות גבוהה