GDANSK 2013

חדשות

תעשיות גומי עין שמר בגדנאסק, פולין

בגדאנסק, פולין נעשה שימוש באטמים מתוצרת תעשיות גומי עין שמר כדי להבטיח מנהרה ללא דליפות, במנהרת כביש חשובה מתחת לאחת הנהרות הגדולים שבמדינה.

דרך סלובקי (Slowacki) שאורכה 10 ק"מ תקשר בין נמל התעופה לך ואלסה בגדאנסק, הן לנמל המים העמוקים והן לכביש המהיר לווארשה, ובכך ישדרג את מעמדה של העיר כמרכז תחבורתי באזור. החיבור החדש עובר מתחת לנהר הוויסטולה במנהרה כפולה באורך 1.4 ק"מ, שכל אחת מתוכננת להכיל שני נתיבי תחבורה. חלקו העיקרי של המעבר מורכב מתעלות באורך 1.1 ק"מ הנבנות על ידי הקבלן הספרדי OHL תוך שימוש במכונה מסוג Herrenknecht Mixshield שקוטרו 12.56 מטר. בין המנהרות ייחפרו שבעה מעברים לשימוש במקרי חירום.

ה-TBM יעמוד בלחץ של 4 בר, למעט נקודות מסוימות מתחת לנהר עם כיסוי של 8 מטרים בלבד. הוא יצטרך גם להתמודד עם שיפועים של ארבעה אחוזים בכל קצה של הכביש. דפנות הפנים של המנהרות יורכבו מ-1,090 טבעות של 6+1 סגמנטים עם אטמי גומי ES Tunnelflex שנבדקו בלחץ של 7 בר.

הפוסט הקודם
תל אביב ירושלים 28 ק"מ
הפוסט הבא
פרויקט מנהרה חדש באוסטריה – מנהרת קוראלם – Koralm